top of page
Thông tin hỗ trợ
Quy định đóng gói
  • Để những giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc sản phẩm vào thùng, sử dụng băng keo dán Để dán kín thùng.

  • Nên dùng Nilong bong bóng khí để chèn vào hàng hóa bên trong và sử dụng thùng carton để đóng gói bên ngoài.

  • Nếu vận chuyển chất lỏng, cần dùng túi Nilong để bịt kín nắp chai lại.

  • Nếu vận chuyển hàng điện tử, Nên dùng túi bóng khí để bảo vệ Các loại hàng hóa.

  • Khai báo đầy đủ những mặt hàng có trong kiện hàng hóa để đảm bảo tính minh bạch.

  • Nên tách riêng ra từng sản phẩm Nếu có nhiều sản phẩm riêng biệt được gửi Để đảm bảo an toàn cho hàng hóa khi gửi sang Mỹ.

  • Tuyệt đối chính xác trong việc điền những thông tin cá nhân của người nhận hàng như địa chỉ hay số điện thoại.

bottom of page