top of page
Tra cứu bưu phẩm, bưu kiện:

Bạn vui lòng điền số bill gửi vào ô dưới để tra cứu.

Ví dụ: BVE17062020KDM84, BVE19062020KDM151

Tra cứu
track-20n-20trace-500x500.png
Chi tiết

Tracking ID

Tracking ID

Consignee name

Name

Address

Address

Phone

Phone

err

Status

Transit Hub

Time

Add. information

Checking...

Checking...

Checking...

Checking...

Checking...

Checking...

bottom of page