top of page
Dich vu
Dịch vụ
Dịch vụ thông quan

Bảo vận cung cấp dịch vụ thông quan cho các loại hình vận tải, bao gồm: đường không, đường biển, vận tải xuyên biên giới (cross-border trucking), hàng quá cảnh, hàng kho ngoại quan...

Đối với mỗi hình thức vận tải, Chúng tôi cung cấp các loại dịch vụ thông quan theo từng quy định riêng, bao gồm:

+ Thông quan hàng CPN

+ Thông quan hàng TMĐT (hàng cá nhân, khối lượng lớn)

+ Thông quan hàng hóa thông thường.

+ Thông quan hàng tạm nhập, tái xuất

+ Thông quan hàng nhập / xuất kho ngoại quan

+ Thông quan hàng quá cảnh

+ Thông quan hàng khu chế xuất

+ Các loại hình thông quan khác theo yêu cầu.

Ngoài ra, để đảm bảo hiệu quả và thời gian thực hiện, các công việc khi triển khai được theo dõi và quản lý theo trình tự thời gian, với khoảng thời gian từ 02-06 tiếng đối với hàng CPN, hàng TMĐT; 1-2 ngày với hàng đường không và 2-3 ngày đối với đường biển.

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ đi kèm, dịch vụ xin giấy phép chuyên ngành và tư vấn thủ tục, thuế, dịch vụ ủy thác nhập khẩu...

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn đầy đủ.

bottom of page